wz

Hodraat-téměř zapomenutá idyla

 

              V Hodraatu se nacházela  dříve   velmi známá ,,Zehrerova hospoda“,   kdysi  silně  navštěvovaný  dům  na  dnešní  trase mezi Vřesovou a Mezihorskou. Pocestný jdoucí z Vřesové prošel kolem hospody (dnes se zhruba v těchto místech nachází kamenný rozcestník) a po chvíli minul po levé straně Dotzauerovu kapličku.  Kaplička  byla  postavená  ze  sbírky  sedláků  z Křemenité  (na začátku 80.let minulého století zkázu  kapličky dokonala ulomená větev z poblíž stojícího javoru).  Po dalším kilometru chůze mohl spatřit napravo čtyři a nalevo dva idylické domy obklopené ze tří stran lesem. Byl to Hodraat (úředně Hadereit), jedna ze samot patřící k obci Mezihorská.

Na základě převládající flóry a příznivých podmínek pro růst hub,  byl  v  širokém okolí Hodraatu  skutečný  houbařský ráj. Zvláště se zde vyskytovaly určité druhy hub, jako křemenáče, kozáky, kozí pysky aj. druhy. I dříve platilo že  kde rostou břízy, vřes  a brusinky, tam se nacházejí pravé výstavní exempláře zmíněných druhů hub.

Na začátku Hodraatu  z hlavní cesty odbočuje vlevo lesní cesta, která vedla do Křemenité. Další  cesta odbočovala na konci osady vpravo a tou bylo možno se dostat do Spomyšlu a dále přes Studenou vodu do Pouště (obě cesty jsou dodnes zachovány).

Žádný z obyvatelů Hodraatu nebyl sedlák. Všichni byli zaměstnáni například jako kameník, dřevorubec a podobně.

Elektrický proud zde nebyl, takže nebyl problém s měřením a odečtem proudu.

Údaje o přesné poloze domů, jejich originálních číslech včetně obyvatel a jejich přezdívek, dodala p.Irmgard Kempf, rozená v Mezihorské. 

 

             Podle německého originálu p.Helmutha Lilla uveřejněného v listu ELBOGENER HEIMATBRIEF (tiskem červen 2003) přeložil dr. Petr Rojík a pro uveřejnění na stránkách www.mezihorska.wz.cz upravil Tomáš Kovář.