wz

Klen v Mezihorské

V horní, jihozápadní části obce vyrůstá mohutný strom, javor horský- klen.

Stáří: 150 let

Obvod: 310 cm

Rok vyhlášení stromu za památný: 2004

Důvod ochrany: Nádherný jedinec atypického vzrůstu. Významná dominanta Mezihorské

 

Tento javor je pozoruhodný tím, že  spodní mohutná větev roste kolmo vzhůru. Obdobným způsobem vyrůstá několik dalších větví. Podle vyjádření odborníků došlo k tomuto jevu následovně. V raném růstu stromu pravděpodobně došlo k poškození nebo zalomení terminálu a jeho funkci převzala  ona mohutná větev.